Mariela Forciniti - Té de artistas
Mutkin XII (2010)
Mutkin XI (2010)
Cubierta de aire XV (2010)
Mutkin XIV (2011)
Aquí arriba (2009)
Mutkin XX (2011)
Cubierta de mar II (2009)
Mutkin XIII (2011)
Cubierta de mar I (2009)
Cubiertas de ningun lugar II (2010)
Cubierta de mar III (2009)
Cubiertas de ningun lugar I (2010)